Nyhedsbrev fra SPBU august 2017

Kære medlemmer

Der har været stille fra vores side et stykke tid. Men nu er vi mødt ind efter sommeren og har lidt forskelligt at orientere om.

Opslag og ansættelse af nye uddannelsespsykologer hen over foråret 2017 har været lidt for spændende set med SPBU øjne og det er desværre endt med, at der ikke er slået stillinger op i Region Nord pga økonomi. Den 1.9. 2017 går (kun) 13 autoriserede psykologer i gang med den 4 årige uddannelse til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

Den 31.8.2017 dimitterer et nogenlunde tilsvarende antal færdige specialpsykologer, som alle har gjort den ordinære uddannelse færdig. SPBU ønsker Jer stort tillykke med titlen og for langt de flestes vedkommende også med nye spændende jobs i børne- og ungdomspsykiatrierne. Der bliver løbende i uddannelsesudvalget og sekretariatet godkendt specialpsykologer på meritordning – Også stort tillykke til Jer. Repræsentanter fra SPBU sidder i forskellige tværfaglige udvalg og grupper både lokalt, regionalt og nationalt; her fremhæves de nyuddannede specialpsykologers kompetencer meget. Så vi har god grund til at håbe, at de få der mangler job faktisk får et, og at kommende specialpsykologer også kan se frem til spændende stillinger i psykiatrien.

SPBU plejer at modtage en lang række forespørgsler på høringssvar og bidrag til høringssvar. Der har ikke været et eneste i 2017, men der har til gengæld været bud efter indstilling af kandidater til diverse arbejdsgrupper. Sundhedsstyrelsen (SST) har nedsat grupper til udarbejdelse af forløbsprogrammer for børn og unge med 1) ADHD, 2) Spiseforstyrrelse og 3) Angst og depression. SPBU har indstillet og fået kandidater fra medlemsskaren optaget i alle tre grupper og ved fra dem, at der arbejdes intenst og at de færdige programmer vil komme i høring sidst på året eller i starten af 2018. Hvis der sidder medlemmer med særlige kompetencer el interesse i disse områder, er I velkomne til at tage kontakt til SPBU, så vil vi tage kontakt til Jer ifbm høringen.

Vi har også indstillet et SPBU-medlem Ole Jakob Storbø til ny arbejdsgruppe under SST, der skal arbejde med revision af den nationale kliniske retningslinje (NKR) for udredning og behandling af ADHD. DP og SST meddeler at vores kandidat er med i gruppen, mens DP arbejder videre på at få flere psykologer ind i gruppen.

Ift indstillinger har vi også i forsommeren indstillet medlem og kandidat til gruppe under SST med titlen “Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord 2017-2010”. Det blev desværre ikke vores kandidat og vi mener at vide, at gruppen kun har en repræsentant fra BU psykiatrien, hvilket må siges at være ærgerligt.

Der er generalforsamling i SPBU lørdag den 11. november 2017 i København. Sæt kryds i kalenderen og overvej om en plads i styrelsen er noget for dig.

Uddannelsespsykologerne har en repræsentant i styrelsen. Ann Janet Hansen fra Region Nord. Hun træder ud af styrelsen og uddannelsespsykologerne skal vælge en ny i blandt sig. Så kære uddannelsespsykologer; tænk også gerne over hvem af Jer, der lyst til at bidrage i den kommende periode fra november 2017 til november 2019.

SPBU arbejder på at gentage kurset om unge og personlighedsforstyrrelser i Aarhus med Sune Bo, da vi vedblivende får forespørgsler på netop dette kursus. Og så har vi forhåbentlig også nogle spændende kursusdage om familieterapi i støbeskeen. Mere herom når vi kan være lidt mere konkrete.

God arbejdslyst

På vegne af SPBU Formand Linette Frølich Møller