Behandling af traumer & PTSD hos børn og unge

7.-8. September 2023 i Århus
7-8. November 2023 i Glostrup
To-dages workshop med David Trickey

Kurset i Århus er afholdt med 20 deltagere
Kurset i København er fuldt booket

Børn og unge udsættes også for traumer ligesom voksne. I vores fag skal vi kunne skelne mellem normale reaktioner på traumatiske oplevelser, PTSD og andre typer af psykopatologi og vide, hvilken behandling der bør tilbydes. Workshoppen har til formål at udvide kendskabet til traumereaktioner og PTSD hos børn og unge og give viden og klinisk indsigt i, hvordan disse tilstande kan behandles. Kursets hovedfokus er behandling, men det vil blive indledt med en kort introduktion til emnet.

David Trickey er klinisk psykolog med mere end 20 års specialisering i at arbejde med traumatiserede børn, unge og deres familier. Han er involveret i dette arbejde på alle niveauer – det kliniske arbejde med traumatiserede unge, undervisning og supervision af andre fagfolk, vejleder doktorafhandlinger, publicerer forskningslitteratur og påvirker organisatoriske strukturer.

Han var med i udvalget, der stod for revisionen af NICE Guidelines for PTSD i 2018. Ved siden af sit kliniske arbejder er han meddirektør for UK Trauma Council.


Form på workshoppen:
På kurset vil deltagerne lære om traumer og PTSD hos børn og unge. Fokus vil være på anvendelsen af traumafokuseret kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af børn og unge, der har oplevet traumer. Formen vil være en kombination af foredrag, der giver en oversigt over den nuværende viden og fokus på udvikling af kliniske færdigheder gennem rollespil, demonstrationer og samarbejdsdiskussioner.

Kurset afholdes på engelsk.

Praktisk information

Tid og sted:
Torsdag og fredag den 7.-8. september 2023 i Århus. Begge dage 8.30-16. Adresse: Dansk Psykologforening, Åboulevarden 31, 2. sal, 8000 Aarhus.

Tirsdag og onsdag den 7.-8. november 2023 i Glostrup. Begge dage 8.30-16
Adresse: Blå Stue, opgang 7,1., Valdemar Hansens vej 1, Glostrup (somatisk hospital)

Deltagere: Den primære målgruppe er kliniske psykologer, der arbejder med børn og unge med traumer. Andre fagfolk på området er også velkomne, men højst 25% af deltagerne kan være ikke-akademikere. Der er plads til max 35 deltagere. Kurset gennemføres ved 24 deltagere eller flere.

Pris: kr. 2.200, – for medlemmer af SPBU, kr. 3.300, – for ikke-medlemmer.

Medlemmer af Dansk Psykologforening kan ansøge om medlemskab af SPBU på spbu@dp-decentral.dk (pris kr. 100,- årligt).


Tilmelding: Send en e-mail til spbu@dp-decentral.dk med navn, faggruppe, CPR/medlemsnummer, arbejdsplads og adresse.
Sidste tilmeldingsfrist:
Århus: 10. august 2023
København: 10. oktober 2023.

Læs mere her: Workshop i København / Workshop i Århus

Tredages workshop ved Ask Elklit og David Trickey

29.-30. august 2022 i Odin Havnepark, 5000 Odense.

SPBU inviterer til tredages workshop om udredning og behandling af traumer og PTSD hos børn og unge.

Børn og unge udsættes for traumer ligesom voksne. Som professionelle skal vi kunne skelne mellem normale reaktioner på traumatiske oplevelser og PTSD eller andre former for psykopatologi samt vide, hvilken behandling vi skal give. Workshoppen har til formål at udvide kendskabet til traumereaktioner og PTSD hos børn og unge samt give viden og klinisk indsigt i, hvordan disse tilstande kan behandles.

På workshoppens første dag vil professor Ask Elklit give et overblik over forskning og viden om vurdering og diagnoser vedrørende traumer og PTSD, herunder kompleks PTSD. Kliniske tilfælde vil blive diskuteret med henblik på at træne diagnostiske færdigheder og styrke den kliniske vurdering. På anden- og tredjedagen vil klinisk psykolog David Trickey fokusere på behandling af traumer hos børn og unge ved hjælp af traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT).

Undervisere

Ask Elklit er psykolog og professor i Klinisk Psykologi ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, hvor han i 2009 startede Videnscenter for Psykotraumatologi. Han har arbejdet med psykotraumatologi siden 1985 og er den største ekspert inden for området i Danmark. Ask har udført mere end 100 studier relateret til psykotraumatologi og har også deltaget i udarbejdelsen af de kommende diagnostiske retningslinjer vedrørende kompleks PTSD. I 1990’erne var han med til at etablere det første danske center for ofre for voldtægt. Han har også været involveret i udviklingen af vurderingsmodeller og -værktøjer og har mere end 800 publikationer og forskningspræsentationer.

David Trickey er klinisk psykolog og har specialiseret sig i arbejde med traumatiserede børn og unge og deres familier i mere end 20 år. Han er involveret i dette arbejde på alle niveauer, idet han både arbejder direkte med traumatiserede unge, underviser og superviserer andre fagpersoner, superviserer doktorgradsforskning, udgiver forskningslitteratur og påvirker organisationsstrukturer. Han var medlem af det udvalg, der var ansvarlig for 2018-revisionen af NICE-retningslinjerne for PTSD. I øjeblikket er han tilknyttet Specialist Trauma and Maltreatment Service ved Anna Freud National Centre for Children and Families i London og meddirektør for UK Trauma Council.

Praktiske oplysninger

Tid og sted: 29.-30. august 2022 i Odin Havnepark, 5000 Odense.

 • Dag 1 med Ask Elklit: 29. august fra kl. 9.30 til 17.00. Dagen vil foregå på dansk.
 • Dag 2 og 3 med David Trickey: 30.-31. august fra 8.30 til 16.00. Dagene vil foregå på engelsk.

Deltagere: Målrettet psykologer/læger indenfor børne- og ungdomspsykiatrien eller inden for traumeområdet. Max. 25% deltagere med ikke-akademisk baggrund optages.

Pris: Kr. 3000,- for medlemmer af SPBU, kr. 4000,- for øvrige.

Psykologer kan opnå medlemskab af SPBU ved at skrive til spbu@dp-decentral.dk

Tilmelding: Pr. mail til spbu@dp-decentral.dk med oplysninger om navn, CPR/medlemsnr., arbejdssted, adresse, tlf.nr. og emailadresse. Tilmeldingsfrist: 25. juli 2022.

Kursusledere: Ditte Lammers Vernal og Mette Raun, som begge er psykologer med specialisering i børne- og ungdomspsykiatri.

Form: På kurset vil deltagerne lære at vurdere, evaluere og diagnosticere traumer og PTSD samt opnå viden om, hvordan traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) bruges i behandling af børn og unge, som har oplevet traumer. Formen vil også være en kombination af oplæg, som giver et overblik over den aktuelle viden på området, og vil i høj grad også bestå af udvikling af kliniske færdigheder gennem rollespil, demonstrationer og fælles diskussioner.

Meritering: Begge undervisere er psykologer og specialister på området med stor klinisk og forskningsmæssig erfaring. Vi forventer, at kurset indfrier DP’s krav og kan indgå i en ansøgning efter konkret vurdering.

Læs mere her

Generalforsamling 2020 AFLYST

SPBUs planlagte generalforsamling lørdag 7. november 2020 AFLYSES

Det skyldes, at vi grundet de aktuelle Covid-restriktioner ikke kan mødes i Styrelsen og med medlemmerne som planlagt. Vi havde håbet at kunne afholde general forsamling virtuelt, men det tillader Dansk Psykolog Forenings vedtægter ikke.

Generalforsamling er derfor udskudt til et ikke nærmere bestemt tidspunkt i 2021.

SPBU vil anbefale en vedtægtsændring i forhold til DPs selskaber, således at det bliver muligt at afholde general forsamling virtuelt – enten som en mulighed, der altid kan benyttes såfremt selskaberne foreslår det eller som minimum i ekstra ordinære situationer som de aktuelle.

11.-12. November: Cognitive Therapy for the treatment of psychotic disorders in adolescents

2-dages workshop om kognitiv tilgang til forståelse og behandilng af psykotiske tilstand hos unge. Kurset forudsætter nogen viden og basale færdigheder i kognitiv terapi.  

Undervisere

 • Anthony Morrison, professor og psykolog, University of Manchester UK
 • Samantha Bowe, forsker og klinisk psykolog

Praktiske oplysninger

 • Tid og sted: 11. november 2019 i DP, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
 • Deltagere: Målrettet psykologer/læger indenfor børne- og ungdomspsykiatrien eller inden for psykoseområdet. Max 25% deltagere med ikke-akademisk baggrund optages.
 • Pris: Kr. 2.000,- for medlemmer af SPBU, kr. 2.500,- for øvrige. 
  Psykologer kan opnå medlemskab af SPBU ved at skrive til spbu@dp-decentral.dk
  Se hjemmesiden www.spbu.dk for yderligere oplysninger.
 • Tilmelding: Pr. mail til spbu@dp-decentral.dk  med oplysninger om navn, CPR/medlemsnr, arbejdssted, adresse, tlf.nr og e-mail. Tilmeldingsfrist 25. oktober 2019
 • Kursusledere: Ditte Lammers Vernal & Mette Raun Hansen
 • Form: Undervisningen vil fokusere på udviklingen af kliniske færdigheder samt overblik over den aktuelle forskning. Kurset vil også basere sig på gensidige drøftelser, rollespil og video-demonstrationer.
 • Meritering: Kurset er ikke søgt godkendt ved DPs specialistuddannelser, men begge undervisere har stor klinisk og forskningsmæssig erfraing inden for området. Kurset kan indgå i en ansøgning efter konkret vurdering.

Se hele programmet her (pdf)

Psykoser hos børn og unge: Klinisk billede, diagnostik & udredning

SPBU inviterer til kursus den 19.-20. juni 2019

Skizofreni og psykoser er sjældne sindslidelser hos børn og unge, men ikke desto mindre vigtigt at kunne udrede for at kvalificere behandlingen. Med dette kursus ønsker vi at udbrede kendskabet til det kliniske billede, herunder både se på normal udvikling, præmorbide tegn og karakteristika ved det fulde, diagnostiske billede. Der undervises i vurdering af sværhedsgrad, som kan bruges til effektmåling af behandlingen. Derudover har vi fokus på udredning af kognition og socialkognitive vanskeligheder, da forstyrrelser inden for begge områder hyppigt ses ved skizofreni. Kurset afsluttes med en introduktion til medicinsk behandling af psykoser i denne gruppe.

Som opfølgning til dette kursus er allerede planlagt et 2- dages kursus ift psykoterapeutisk behandling af psykoser og skizofreni ved professor Tony Morrison og Dr. Samantha Bowe begge fra Manchester. Dette kursus placeres 11. – 12. november 2019. Deltagere på kurset i juni vil få førsteret til kurset i november.

Undervisere:

 • Anne Katrine Pagsberg, professor, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • Anders Fink-Jensen, professor, speciallæge i psykiatri
 • Ditte Lammers Vernal, Ph.d., specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Jens Richardt Jepsen, seniorforsker, Ph.d., specialist i børneneuropsykologi
 • (Vibeke Bliksted er blevet forhindret. Der arbejdes på at finde anden relevant underviser / emne).

Alle undervisere har forsknings- og klinisk erfaring med psykoser og skizofreni. Yderligere én underviser vil muligvis komme på programmet.

Praktiske oplysninger

 • Tid og sted: 19. – 20. juni 2019 i DP, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
 • Deltagere: Målrettet psykologer/læger indenfor børne- og ungdomspsykiatrien eller inden for psykoseområdet. Max 25% deltagere med ikke-akademisk baggrund optages.
 • Pris: Kr. 1.500,- for medlemmer af SPBU, kr. 2.000,- for øvrige.
  Psykologer kan opnå medlemskab af SPBU ved at skrive til spbu@dp-decentral.dk
  Se hjemmesiden www.spbu.dk for yderligere oplysninger.
 • Tilmelding: Pr. mail til spbu@dp-decentral.dk  med oplysninger om navn, CPR/medlemsnr, arbejdssted, adresse, tlf.nr og e-mail. Tilmeldingsfrist 1. juni 2019
 • Kursusleder: Ditte Lammers Vernal, Anne Randers & Signe Damgaard
 • Form: Undervisningen vil veksle mellem oplæg og drøftelser
 • Meritering: Kurset er ikke søgt godkendt ved DPs specialistuddannelser, men alle undervisere er specialistgodkendte psykologer/læger med forskningserfaring. Kurset kan indgå i en ansøgning efter konkret vurdering.

Se hele programmet her (pdf)

Inspirationsdag ved Eia Asen

Tid og sted: Søndag den 26. november 2017 kl. 10-17 på Lersøe Parkalle 107, 1. sal, 2100 Kbh. Ø.

Pris: 200kr. for SPBU medlemmer, 350kr. for øvrige.

Eia Asen er psykiater og professor. Han er deltidsansat som konsulent indenfor børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri ved Anna Freud Centeret, er en anerkendt specialist brugt ved retssager og andre juridiske sammenhænge og kendt for sit arbejde indenfor mentalisering og forældrekompetence-undersøgelser.

Kursusbeskrivelse (PDF)

Nyhedsbrev september 2018

Kære medlemmer af SPBU Hermed lidt nyt om SPBUs arbejde siden sidst.

Vi er af DP blevet bedt om at indstille kandidater til følgende:

1) Arbejdsprogramudvalg i DP om psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien. Her har vi peget på specialpsykolog Anne Randers fra Region Nord samt jeg selv fra Region Midt. Vi afventer svar fra DP ift hvorvidt, vi kan få de to plader i udvalget. Juraen på området er klar, men der opleves iflg kommissoriet alligevel betydelige problemer i praksis rundt omkring i de enkelte regioner, hvor kultur, tradition, organisationsstruktur blandt meget andet, opleves at stå i vejen for at sundhedsvæsenet til fulde kan have gavn af psykologers kompetencer og for at psykologer kan have relevante have udviklings- og avancementsmuligheder i psykiatrien. Udvalget skal arbejde med at identificere og nedbryde de barrierer der måtte være.

2) Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn under Styrelsen for Patientklager. Her har vi frist den 10.9.2018. Styrelsen vil drøfte spørgsmålet de næste uger og er interesserede i, at høre fra medlemmer, som vil pege på en kandidat. Så ret gerne henvendelse til ut, så fremsender jeg de relevante dokumenter. Vi kan oplyse, at de to pladser DP har i nævnet, aktuelt er besat af Tine Wøbbe og Birgitte Bräuner Jensen. Og det fremgår desværre ikke om de to genopstiller.

SPBU arbejder fortsat videre med kursus om skizofreni hos børn unge; udredning, testning, behandling, tidlige tegn og udviklingsveje. Men når frivillige og travle kræfter arbejder sammen, kan ting godt tage lidt længere tid, end vi forudså, da jeg skrev sidste nyhedsbrev i april, hvor jeg allerede nævnte dette kursus. Posten som repræsentant for uddannelsespsykologerne i styrelsen i SPBU har været ledig i snart et år. Vi håber stadig på, at der er en af Jer uddannelsespsykologer, der kunne tænke Jer at varetage opgaven. Jeg skriver snarest ud til Jer for at høre, om nogen kunne overveje at kandidere til posten.

SPBU holder generalforsamling den 3.11.2018 kl. 16.30-17.30 i DPs lokaler i Aarhus. Alle aktuelle styrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte arbejdet i styrelsen, men vi kunne godt have plads til flere. Vi er fx lidt tyndt besatte ift region Hovedstaden – men opfordringen skal bestemt gå til alle. Tænk over, om I kunne have tid og lyst til at være del af styrelsesarbejdet. Jeg og de øvrige styrelsesmedlemmer besvarer gerne spørgsmål om arbejdet. Der udsendes særskilt indkaldelse til GF i den kommende uge. Vi har en studentermedhjælper, som hjælper os med at holde styr på medlemmer, kontingenter, udsendelse af nyhedsbreve, kursustilbud mv. Hun har af og til besvær med at få fat i Jer, fordi I skifter kontaktoplysninger. Hvis I skifter mail, telefonnummer el adresse bedes I skrive dette til spbu@gmail.com, så sikrer I Jer relevante informationer fra os. Er du i tvivl, så skriv gerne, så er vi på den sikre side.

DP vil i den kommende uge endvidere udsende samtykkeblanket, som I bedes underskrive og returenere. Hvis I ikke samtykker, må vi ikke fremadrettet kontakte jer med nyheder, mails, kurser mv. Til slut har vi lovet Dansk Selskab for Søvnmedicin at informere om deres kommende konference den 16.11.2018 i Glostrup om søvnløshed og de nyeste forskningsresultater desangående, som peger i retning af terapi frem for medicin. Tjek deres hjemmeside for mere info og tilmelding www.dssm.dk På vegne af styrelsen i SPBU Formand Linette Frølich Møller

Nyhedsbrev april 2018

Styrelsen arbejder på forskellige medlemsarrangementer i 2018. Vi erindrer, at der var stor tilslutning til vort jubilæumsarrangement med Peter Fonagy og har meget lyst til at arrangere noget lignende. Mere herom i næste nyhedsbrev.

Vi arbejder også på at etablere et kursus i efteråret 2018 om psykotiske symptomer og skizofreni hos børn og unge. Mere herom ….også i næste nyhedsbrev.

Siden sidst har et nyt selskab under DP set dagens lys; Selskab for Specialpsykologer i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. De havde stiftende generalforsamling i starten af februar, hvor vi deltog. Her blev det klart, at selskabet aktuelt havde størst tilslutning blandt specialpsykologer i voksen psykiatri, men der var flere specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri til stede og Eva Kirketerp blev valgt ind i styrelsen og dernæst valgt som næstformand. SPBU håber og tror at gode kræfter har samlet sig her og vil arbejde aktivt for at understøtte specialpsykologernes virke ligesom vi kunne forestille os et samarbejde, hvor de to selskabers mål og opgaver krydses.

Vi har også været til GF i DP. Her var vi medstillere af et forslag om en resolution mhp at sikre, at DP i fremtiden vil arbejde imod assisteret selvmord. Forslaget blev ikke stemt igennem, ej heller som almindeligt forslag til DPs arbejdsprogram efterfølgende. Det er vi naturligvis ærgerlige over, da vi grundlæggende anser det for dybt problematisk, hvis mennesker med psykisk lidelse får mulighed får hjælp til selvmord. Vi ser dagligt, hvordan selv meget lidende og svært funktionshæmmede mennesker udvikler sig og får gode liv. Liv, som de ikke kan forestille sig midt i deres dybeste krise.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at gøre reklame for det kommende ICD-11 Seminar den 4.-5.. oktober 2018 i København arrangeret af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP. Her vil nogle af hovedmændene bag den nye ICD gennemgå de diagnostiske guidelines for diagnosticering og den videnskabelige baggrund ICD står på. Tilmeldingen er åben. Tjek deres hjemmeside og vedhæftede fil (PDF).

Sidst men ikke mindst vil vi også gøre reklame for vort eget selskab og mulighederne for at blive del af styrelsen. Der er generalforsamling den 3.11. 2018 i Aarhus. SPBU’s styrelse er bredt sammensat af psykologer fra alle fem regioner og det er vigtigt for os at være en forening for alle psykologer der arbejder med børn, unge og psykopatologi, uagtet titler iøvrigt. Vi er aktuelt kun psykologer ansat i børne- og ungdomspsykiatrien og kunne godt ønske os styrelsesmedlemmer fra det kommunale område eller fra institutioner/behandlingshjem for børn og unge med psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser. Det tværsektorielle samarbejde er på dagsordenen, ligesom vi dagligt ser, hvordan overgange er udfordrende for både patienterne og deres familier og de professionelle omkring dem. SPBU vil gerne kunne bidrage med refleksioner og ideer til styrkelse af dette samarbejde.

På vegne af Styrelsen i SPBU
Formand Linette Frølich Møller

Personlighedsforstyrrelser hos unge

Den 3-5. januar 2018

v./ Sune Bo, Ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi.

Sune Bo arbejder klinisk i uddannelsesstilling til specialpsykolog ved børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland og er tilknyttet den psykiatriske forskningsenhed som seniorforsker. Sune Bo forsker i personlighedsforstyrrelser hos unge, bl.a. i form af et RCT-studie ift. effekten af MBT-gruppebehandling ved borderline personlighedsforstyrrelse hos unge.

Kurset er forhåndsgodkendt til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelse: Specialiseringsmodulet på Klinisk Børnepsykologi under punktet 6.4.4.2.1 Diagnostik og Psykopatologi(12 timer) og 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder (6 timer), samt Specialiseringsmodulet på Psykoterapi med børn under punktet 12.4.4.2.1 Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik (6 timer), 5.2 Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser (6 timer) og 3.99 Andet (6 timer), i alt 18 timer.