Tredages workshop ved Ask Elklit og David Trickey

29.-30. august 2022 i Odin Havnepark, 5000 Odense.

SPBU inviterer til tredages workshop om udredning og behandling af traumer og PTSD hos børn og unge.

Børn og unge udsættes for traumer ligesom voksne. Som professionelle skal vi kunne skelne mellem normale reaktioner på traumatiske oplevelser og PTSD eller andre former for psykopatologi samt vide, hvilken behandling vi skal give. Workshoppen har til formål at udvide kendskabet til traumereaktioner og PTSD hos børn og unge samt give viden og klinisk indsigt i, hvordan disse tilstande kan behandles.

På workshoppens første dag vil professor Ask Elklit give et overblik over forskning og viden om vurdering og diagnoser vedrørende traumer og PTSD, herunder kompleks PTSD. Kliniske tilfælde vil blive diskuteret med henblik på at træne diagnostiske færdigheder og styrke den kliniske vurdering. På anden- og tredjedagen vil klinisk psykolog David Trickey fokusere på behandling af traumer hos børn og unge ved hjælp af traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT).

Undervisere

Ask Elklit er psykolog og professor i Klinisk Psykologi ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, hvor han i 2009 startede Videnscenter for Psykotraumatologi. Han har arbejdet med psykotraumatologi siden 1985 og er den største ekspert inden for området i Danmark. Ask har udført mere end 100 studier relateret til psykotraumatologi og har også deltaget i udarbejdelsen af de kommende diagnostiske retningslinjer vedrørende kompleks PTSD. I 1990’erne var han med til at etablere det første danske center for ofre for voldtægt. Han har også været involveret i udviklingen af vurderingsmodeller og -værktøjer og har mere end 800 publikationer og forskningspræsentationer.

David Trickey er klinisk psykolog og har specialiseret sig i arbejde med traumatiserede børn og unge og deres familier i mere end 20 år. Han er involveret i dette arbejde på alle niveauer, idet han både arbejder direkte med traumatiserede unge, underviser og superviserer andre fagpersoner, superviserer doktorgradsforskning, udgiver forskningslitteratur og påvirker organisationsstrukturer. Han var medlem af det udvalg, der var ansvarlig for 2018-revisionen af NICE-retningslinjerne for PTSD. I øjeblikket er han tilknyttet Specialist Trauma and Maltreatment Service ved Anna Freud National Centre for Children and Families i London og meddirektør for UK Trauma Council.

Praktiske oplysninger

Tid og sted: 29.-30. august 2022 i Odin Havnepark, 5000 Odense.

  • Dag 1 med Ask Elklit: 29. august fra kl. 9.30 til 17.00. Dagen vil foregå på dansk.
  • Dag 2 og 3 med David Trickey: 30.-31. august fra 8.30 til 16.00. Dagene vil foregå på engelsk.

Deltagere: Målrettet psykologer/læger indenfor børne- og ungdomspsykiatrien eller inden for traumeområdet. Max. 25% deltagere med ikke-akademisk baggrund optages.

Pris: Kr. 3000,- for medlemmer af SPBU, kr. 4000,- for øvrige.

Psykologer kan opnå medlemskab af SPBU ved at skrive til spbu@dp-decentral.dk

Tilmelding: Pr. mail til spbu@dp-decentral.dk med oplysninger om navn, CPR/medlemsnr., arbejdssted, adresse, tlf.nr. og emailadresse. Tilmeldingsfrist: 25. juli 2022.

Kursusledere: Ditte Lammers Vernal og Mette Raun, som begge er psykologer med specialisering i børne- og ungdomspsykiatri.

Form: På kurset vil deltagerne lære at vurdere, evaluere og diagnosticere traumer og PTSD samt opnå viden om, hvordan traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) bruges i behandling af børn og unge, som har oplevet traumer. Formen vil også være en kombination af oplæg, som giver et overblik over den aktuelle viden på området, og vil i høj grad også bestå af udvikling af kliniske færdigheder gennem rollespil, demonstrationer og fælles diskussioner.

Meritering: Begge undervisere er psykologer og specialister på området med stor klinisk og forskningsmæssig erfaring. Vi forventer, at kurset indfrier DP’s krav og kan indgå i en ansøgning efter konkret vurdering.

Læs mere her