Tredages workshop ved Ask Elklit og David Trickey

29.-30. august 2022 i Odin Havnepark, 5000 Odense.

SPBU inviterer til tredages workshop om udredning og behandling af traumer og PTSD hos børn og unge.

Børn og unge udsættes for traumer ligesom voksne. Som professionelle skal vi kunne skelne mellem normale reaktioner på traumatiske oplevelser og PTSD eller andre former for psykopatologi samt vide, hvilken behandling vi skal give. Workshoppen har til formål at udvide kendskabet til traumereaktioner og PTSD hos børn og unge samt give viden og klinisk indsigt i, hvordan disse tilstande kan behandles.

På workshoppens første dag vil professor Ask Elklit give et overblik over forskning og viden om vurdering og diagnoser vedrørende traumer og PTSD, herunder kompleks PTSD. Kliniske tilfælde vil blive diskuteret med henblik på at træne diagnostiske færdigheder og styrke den kliniske vurdering. På anden- og tredjedagen vil klinisk psykolog David Trickey fokusere på behandling af traumer hos børn og unge ved hjælp af traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT).

Undervisere

Ask Elklit er psykolog og professor i Klinisk Psykologi ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, hvor han i 2009 startede Videnscenter for Psykotraumatologi. Han har arbejdet med psykotraumatologi siden 1985 og er den største ekspert inden for området i Danmark. Ask har udført mere end 100 studier relateret til psykotraumatologi og har også deltaget i udarbejdelsen af de kommende diagnostiske retningslinjer vedrørende kompleks PTSD. I 1990’erne var han med til at etablere det første danske center for ofre for voldtægt. Han har også været involveret i udviklingen af vurderingsmodeller og -værktøjer og har mere end 800 publikationer og forskningspræsentationer.

David Trickey er klinisk psykolog og har specialiseret sig i arbejde med traumatiserede børn og unge og deres familier i mere end 20 år. Han er involveret i dette arbejde på alle niveauer, idet han både arbejder direkte med traumatiserede unge, underviser og superviserer andre fagpersoner, superviserer doktorgradsforskning, udgiver forskningslitteratur og påvirker organisationsstrukturer. Han var medlem af det udvalg, der var ansvarlig for 2018-revisionen af NICE-retningslinjerne for PTSD. I øjeblikket er han tilknyttet Specialist Trauma and Maltreatment Service ved Anna Freud National Centre for Children and Families i London og meddirektør for UK Trauma Council.

Praktiske oplysninger

Tid og sted: 29.-30. august 2022 i Odin Havnepark, 5000 Odense.

 • Dag 1 med Ask Elklit: 29. august fra kl. 9.30 til 17.00. Dagen vil foregå på dansk.
 • Dag 2 og 3 med David Trickey: 30.-31. august fra 8.30 til 16.00. Dagene vil foregå på engelsk.

Deltagere: Målrettet psykologer/læger indenfor børne- og ungdomspsykiatrien eller inden for traumeområdet. Max. 25% deltagere med ikke-akademisk baggrund optages.

Pris: Kr. 3000,- for medlemmer af SPBU, kr. 4000,- for øvrige.

Psykologer kan opnå medlemskab af SPBU ved at skrive til spbu@dp-decentral.dk

Tilmelding: Pr. mail til spbu@dp-decentral.dk med oplysninger om navn, CPR/medlemsnr., arbejdssted, adresse, tlf.nr. og emailadresse. Tilmeldingsfrist: 25. juli 2022.

Kursusledere: Ditte Lammers Vernal og Mette Raun, som begge er psykologer med specialisering i børne- og ungdomspsykiatri.

Form: På kurset vil deltagerne lære at vurdere, evaluere og diagnosticere traumer og PTSD samt opnå viden om, hvordan traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) bruges i behandling af børn og unge, som har oplevet traumer. Formen vil også være en kombination af oplæg, som giver et overblik over den aktuelle viden på området, og vil i høj grad også bestå af udvikling af kliniske færdigheder gennem rollespil, demonstrationer og fælles diskussioner.

Meritering: Begge undervisere er psykologer og specialister på området med stor klinisk og forskningsmæssig erfaring. Vi forventer, at kurset indfrier DP’s krav og kan indgå i en ansøgning efter konkret vurdering.

Læs mere her

11.-12. November: Cognitive Therapy for the treatment of psychotic disorders in adolescents

2-dages workshop om kognitiv tilgang til forståelse og behandilng af psykotiske tilstand hos unge. Kurset forudsætter nogen viden og basale færdigheder i kognitiv terapi.  

Undervisere

 • Anthony Morrison, professor og psykolog, University of Manchester UK
 • Samantha Bowe, forsker og klinisk psykolog

Praktiske oplysninger

 • Tid og sted: 11. november 2019 i DP, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
 • Deltagere: Målrettet psykologer/læger indenfor børne- og ungdomspsykiatrien eller inden for psykoseområdet. Max 25% deltagere med ikke-akademisk baggrund optages.
 • Pris: Kr. 2.000,- for medlemmer af SPBU, kr. 2.500,- for øvrige. 
  Psykologer kan opnå medlemskab af SPBU ved at skrive til spbu@dp-decentral.dk
  Se hjemmesiden www.spbu.dk for yderligere oplysninger.
 • Tilmelding: Pr. mail til spbu@dp-decentral.dk  med oplysninger om navn, CPR/medlemsnr, arbejdssted, adresse, tlf.nr og e-mail. Tilmeldingsfrist 25. oktober 2019
 • Kursusledere: Ditte Lammers Vernal & Mette Raun Hansen
 • Form: Undervisningen vil fokusere på udviklingen af kliniske færdigheder samt overblik over den aktuelle forskning. Kurset vil også basere sig på gensidige drøftelser, rollespil og video-demonstrationer.
 • Meritering: Kurset er ikke søgt godkendt ved DPs specialistuddannelser, men begge undervisere har stor klinisk og forskningsmæssig erfraing inden for området. Kurset kan indgå i en ansøgning efter konkret vurdering.

Se hele programmet her (pdf)

Psykoser hos børn og unge: Klinisk billede, diagnostik & udredning

SPBU inviterer til kursus den 19.-20. juni 2019

Skizofreni og psykoser er sjældne sindslidelser hos børn og unge, men ikke desto mindre vigtigt at kunne udrede for at kvalificere behandlingen. Med dette kursus ønsker vi at udbrede kendskabet til det kliniske billede, herunder både se på normal udvikling, præmorbide tegn og karakteristika ved det fulde, diagnostiske billede. Der undervises i vurdering af sværhedsgrad, som kan bruges til effektmåling af behandlingen. Derudover har vi fokus på udredning af kognition og socialkognitive vanskeligheder, da forstyrrelser inden for begge områder hyppigt ses ved skizofreni. Kurset afsluttes med en introduktion til medicinsk behandling af psykoser i denne gruppe.

Som opfølgning til dette kursus er allerede planlagt et 2- dages kursus ift psykoterapeutisk behandling af psykoser og skizofreni ved professor Tony Morrison og Dr. Samantha Bowe begge fra Manchester. Dette kursus placeres 11. – 12. november 2019. Deltagere på kurset i juni vil få førsteret til kurset i november.

Undervisere:

 • Anne Katrine Pagsberg, professor, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • Anders Fink-Jensen, professor, speciallæge i psykiatri
 • Ditte Lammers Vernal, Ph.d., specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Jens Richardt Jepsen, seniorforsker, Ph.d., specialist i børneneuropsykologi
 • (Vibeke Bliksted er blevet forhindret. Der arbejdes på at finde anden relevant underviser / emne).

Alle undervisere har forsknings- og klinisk erfaring med psykoser og skizofreni. Yderligere én underviser vil muligvis komme på programmet.

Praktiske oplysninger

 • Tid og sted: 19. – 20. juni 2019 i DP, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
 • Deltagere: Målrettet psykologer/læger indenfor børne- og ungdomspsykiatrien eller inden for psykoseområdet. Max 25% deltagere med ikke-akademisk baggrund optages.
 • Pris: Kr. 1.500,- for medlemmer af SPBU, kr. 2.000,- for øvrige.
  Psykologer kan opnå medlemskab af SPBU ved at skrive til spbu@dp-decentral.dk
  Se hjemmesiden www.spbu.dk for yderligere oplysninger.
 • Tilmelding: Pr. mail til spbu@dp-decentral.dk  med oplysninger om navn, CPR/medlemsnr, arbejdssted, adresse, tlf.nr og e-mail. Tilmeldingsfrist 1. juni 2019
 • Kursusleder: Ditte Lammers Vernal, Anne Randers & Signe Damgaard
 • Form: Undervisningen vil veksle mellem oplæg og drøftelser
 • Meritering: Kurset er ikke søgt godkendt ved DPs specialistuddannelser, men alle undervisere er specialistgodkendte psykologer/læger med forskningserfaring. Kurset kan indgå i en ansøgning efter konkret vurdering.

Se hele programmet her (pdf)

Inspirationsdag ved Eia Asen

Tid og sted: Søndag den 26. november 2017 kl. 10-17 på Lersøe Parkalle 107, 1. sal, 2100 Kbh. Ø.

Pris: 200kr. for SPBU medlemmer, 350kr. for øvrige.

Eia Asen er psykiater og professor. Han er deltidsansat som konsulent indenfor børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri ved Anna Freud Centeret, er en anerkendt specialist brugt ved retssager og andre juridiske sammenhænge og kendt for sit arbejde indenfor mentalisering og forældrekompetence-undersøgelser.

Kursusbeskrivelse (PDF)

Personlighedsforstyrrelser hos unge

Den 3-5. januar 2018

v./ Sune Bo, Ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi.

Sune Bo arbejder klinisk i uddannelsesstilling til specialpsykolog ved børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland og er tilknyttet den psykiatriske forskningsenhed som seniorforsker. Sune Bo forsker i personlighedsforstyrrelser hos unge, bl.a. i form af et RCT-studie ift. effekten af MBT-gruppebehandling ved borderline personlighedsforstyrrelse hos unge.

Kurset er forhåndsgodkendt til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelse: Specialiseringsmodulet på Klinisk Børnepsykologi under punktet 6.4.4.2.1 Diagnostik og Psykopatologi(12 timer) og 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder (6 timer), samt Specialiseringsmodulet på Psykoterapi med børn under punktet 12.4.4.2.1 Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik (6 timer), 5.2 Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser (6 timer) og 3.99 Andet (6 timer), i alt 18 timer.

Personlighedsforstyrrelser hos unge – Diagnostik, udredning og behandling

Tid og sted: 3-5. januar 2018 i DP’s lokaler, Åboulevarden 31, 8000 Aarhus.

Pris: Kr. 3.000,- for medlemmer af SPBU, kr. 3.500,- for øvrige.

v./ Sune Bo, Ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Sune Bo arbejder klinisk i uddannelsesstilling til specialpsykolog ved børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland og er tilknyttet den psykiatriske forskningsenhed som seniorforsker. Sune Bo forsker i personlighedsforstyrrelser hos unge, bl.a. i form af et RCT-studie ift. effekten af MBT-gruppebehandling ved borderline personlighedsforstyrrelse hos unge.

Kurset er forhåndsgodkendt til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelse: Specialiseringsmodulet på Klinisk Børnepsykologi under punktet 6.4.4.2.1 Diagnostik og Psykopatologi(12 timer) og 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder (6 timer), samt Specialiseringsmodulet på Psykoterapi med børn under punktet 12.4.4.2.1 Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik (6 timer), 5.2 Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser (6 timer) og 3.99 Andet (6 timer), i alt 18 timer.

Kursusbeskrivelse og program for kurset (PDF)

Gå-hjem møde: Kend dine følelser

I anledning af at bogen ‘Kend dine følelser’ af Maria Højer Nannestad og Susanne Wederkinck Nielsen udkommer, inviterer Dansk Psykologisk forlag og Børne- og familiepsykologisk selskab til fagligt Gå-hjem møde.

Tid og sted: 1. december 2016, København Ø

Pris: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

For yderligere informationer, læs her

Interventionskursus (7.4.4.2.4)

Der afholdes interventionskursus (7.4.4.2.4) v. Barbara Hof Esbjørn, Karen Bøtkjær, Mette Skovgaard Væver, Dorte Damm, Benedicte Schilling, Lars Rasborg & Ditte Rose Andersen.

Kurset omhandler: rådgivning og vejledning af barn, familie og professionelt netværk, udarbejdelse af behandlingsplaner og planer for miljøtilrettelæggelse og adfærdsmodificerende pædagogik, psykoedukation, kognitiv og socio-emotionel terapi og kognitiv og socio-emotionel træning, tværfaglig supervision.

Tid og sted: 22.-24. maj og 6.-9. juni 2017, Glostrup

For tilmelding og yderligere oplysninger, læs her(pdf).