Styrelsens medlemmer

Skriv til selskabet: spbu@dp-decentral.dk

Almindeligvis vil der blive svaret inden for en uge.

Anne Randers (formand)
Uddannelsesansvarlig specialpsykolog, specialist i børneneuropsykolog
Region Nordjylland
Afklarings- og rådgivningsenheden / TUT
Klinik Psykiatri Syd, Børn og Unge
Mølleparkvej 10
9000 Aalborg
Tlf. 97 64 33 67
E-mail: anne.randers@rn.dk

Annette Anbert (næstformand)
Psykologfaglig ledende koordinator, specialpsykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi.
Region Sjælland
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 20 23 42 82
E-mail: aanb@regionsjaelland.dk

Louise Oxholm (kasserer)
Specialpsykolog
Børne og Ungdomspsykiatri Odense – Universitetsfunktion, Ambulatorium
Rødovre Centrum 111, 2. sal
2610 Rødovre
Tlf. 99 44 87 77
E-mail: Louise.Oxholm@rsyd.dk

Anette Hollesen (Repræsentant for uddannelsespsykologerne)
Uddannelsessøgende specialpsykolog (SPU)
Region Midt
Aarhus Universitetshospital Psykiatri, Børne og Ungdomdoms psykiatrisk afdeling
Palle Juul-Jensens Boulevard 175, indgang K
8200 Aarhus N
Tlf. 21 33 70 88
E-mail: anette.hollesen@ps.rm.dk

Mette Raun Hansen (sekretær)
Specialpsykolog
Region Syddanmark
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
J.B. Winsløws Vej 16
5000 Odense C
Tlf. 99 44 87 25
E-mail: mette.raun.hansen@rsyd.dk

Signe Damgaard
Specialpsykolog
Region Midtjylland
Afsnit C, alment afsnit for skolebørn, Risskov
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center
Harald Selmers Vej 66
8240 Risskov
Tlf. 78 47 73 33
E-mail:  signdamg@rm.dk

Linette Frølich Møller
Specialpsykolog
Region Midtjylland
Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser, team Herning
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 21 69 45 14
E-mail: lineme@rm.dk

Ditte Lammers Vernal
Specialpsykolog, ph.d.
Ambulatorieleder i OPUS, Psykiatrien i Region Nordjylland
Aalborg Universitetshospital
Brandevej 5,
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 97 64 34 59
Email: dhl@rn.dk

Gitte Andersen
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne – og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg
Lersøe Parkálle 107, 1.sal
2100 København Ø.
Telefon: 38 64 11 73
E-mail: Gitte.andersen.03@regionh.dk

Studentermedhjælper for Styrelsen:
Tenna Westphal
Psykologisk Institut
Aarhus Universitet
Email: spbu@dp-decentral.dk