SPBUs rolle

SPBU har medvirket i processen omkring tilblivelsen af Specialpsykologuddannelsen og har en repræsentant i Uddannelsesudvalget.

Begge specialpsykologuddannelser (psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri) har et uddannelsesudvalg, som består af en uddannelsesansvarlig psykolog fra hver region, en repræsentant for Dansk Psykolog Forening samt en repræsentant for henholdsvis SPBU på børneområdet og Selskab for Psykologisk Psykiatri på voksenområdet.

Opgaverne for det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg er at udarbejde faglige indstillinger til Sekretariatet vedrørende:

  • Godkendelse af uddannelsessteder
  • Tilrettelæggelse af uddannelsesforløb
  • Godkendelse af konkrete kursusbeskrivelser for delkurser
  • Individuelle ansøgninger om meritoverførsel og dispensationer
  • Forslag til og ændringer af målbeskrivelser

SPBUs repræsentant i det psykologfaglige uddannelsesudvalg er Pusjka Cohn, som også er formand for SPBU. Tilrettelæggelsen af nye kurser foregår i tæt sparring med SPBU.

Som noget nyt har de uddannelsessøgende specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri også en repræsentant i Styrelsen for SPBU. Denne repræsentant er Linette Frølich Møller.