Behandling af traumer & PTSD hos børn og unge

7.-8. September 2023 i Århus
7-8. November 2023 i Glostrup
To-dages workshop med David Trickey

Kurset i Århus er afholdt med 20 deltagere
Kurset i København er fuldt booket

Børn og unge udsættes også for traumer ligesom voksne. I vores fag skal vi kunne skelne mellem normale reaktioner på traumatiske oplevelser, PTSD og andre typer af psykopatologi og vide, hvilken behandling der bør tilbydes. Workshoppen har til formål at udvide kendskabet til traumereaktioner og PTSD hos børn og unge og give viden og klinisk indsigt i, hvordan disse tilstande kan behandles. Kursets hovedfokus er behandling, men det vil blive indledt med en kort introduktion til emnet.

David Trickey er klinisk psykolog med mere end 20 års specialisering i at arbejde med traumatiserede børn, unge og deres familier. Han er involveret i dette arbejde på alle niveauer – det kliniske arbejde med traumatiserede unge, undervisning og supervision af andre fagfolk, vejleder doktorafhandlinger, publicerer forskningslitteratur og påvirker organisatoriske strukturer.

Han var med i udvalget, der stod for revisionen af NICE Guidelines for PTSD i 2018. Ved siden af sit kliniske arbejder er han meddirektør for UK Trauma Council.


Form på workshoppen:
På kurset vil deltagerne lære om traumer og PTSD hos børn og unge. Fokus vil være på anvendelsen af traumafokuseret kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af børn og unge, der har oplevet traumer. Formen vil være en kombination af foredrag, der giver en oversigt over den nuværende viden og fokus på udvikling af kliniske færdigheder gennem rollespil, demonstrationer og samarbejdsdiskussioner.

Kurset afholdes på engelsk.

Praktisk information

Tid og sted:
Torsdag og fredag den 7.-8. september 2023 i Århus. Begge dage 8.30-16. Adresse: Dansk Psykologforening, Åboulevarden 31, 2. sal, 8000 Aarhus.

Tirsdag og onsdag den 7.-8. november 2023 i Glostrup. Begge dage 8.30-16
Adresse: Blå Stue, opgang 7,1., Valdemar Hansens vej 1, Glostrup (somatisk hospital)

Deltagere: Den primære målgruppe er kliniske psykologer, der arbejder med børn og unge med traumer. Andre fagfolk på området er også velkomne, men højst 25% af deltagerne kan være ikke-akademikere. Der er plads til max 35 deltagere. Kurset gennemføres ved 24 deltagere eller flere.

Pris: kr. 2.200, – for medlemmer af SPBU, kr. 3.300, – for ikke-medlemmer.

Medlemmer af Dansk Psykologforening kan ansøge om medlemskab af SPBU på spbu@dp-decentral.dk (pris kr. 100,- årligt).


Tilmelding: Send en e-mail til spbu@dp-decentral.dk med navn, faggruppe, CPR/medlemsnummer, arbejdsplads og adresse.
Sidste tilmeldingsfrist:
Århus: 10. august 2023
København: 10. oktober 2023.

Læs mere her: Workshop i København / Workshop i Århus

Temadag med Anne Vonger Kaas om emotionsfokuseret terapi med forældre til børn med særlige behov

Endnu engang glæder det SPBU (Selskab for psykopatologi hos børn og unge) at kunne tilbyde vores medlemmer en spændende og utrolig billig temadag.

Temadagens indhold

Temadagen er målrettet psykologer, der ønsker at udvikle en dybere forståelse af de problematikker der er på spil hos forældrepar, der har et barn med en psykisk lidelse eller funktionsnedsættelse.

Ud fra tilgangen Emotionsfokuseret Terapi (EFT) vil der være fokus på, hvordan man kan støtte forældrene, individuelt og som par, i det svære livsvilkår det er at have et barn, hvor der er stor bekymring for dets udvikling og trivsel og hvor støttebehovet er betydeligt større end i andre familier. Hvis vi som fagpersoner skal være hjælpsomme i forhold til familier til børn med særlige behov, er det derfor vigtigt at kunne tage både børneperspektivet, hvor forældrene får hjælp til at tage vare på deres barn, men også at kunne tage forældreperspektivet, hvor forældrene får hjælp til at tage vare på sig selv og hinanden. At hjælpe forældrene – individuelt og som par – kan ses som en måde også at hjælpe barnet.

På denne temadag dykker vi ned i en dybere forståelse af forældreperspektivet for at forstå hvad forældrene kæmper med emotionelt og relationelt. Der vil være en introduktion til Emotionsfokuseret terapi (EFT), som er en evidensbaseret metode, der tager udgangspunkt i tilknytningsteori og en forståelse af emotionelle og samspilsmæssige processer hos parret og i familien.

Underviser

Anne Vonger Kaas er specialist og supervisor i psykoterapi, specialist i klinisk børnepsykologi, certificeret EFT parterapeut og EFT supervisor in training. Anne har over 20 års erfaring som psykolog på børne- og familieområdet, bl.a. på Center for Familieudvikling, i Børn, Unge og Sorg, i Børne- og Ungdomspsykiatrien, i Mødrehjælpen og på FamilieHjælpsCentret. Hun har flere langvarige terapeutiske uddannelser indenfor bl.a. Emotionsfokuseret terapi, psykodynamisk psykoterapi og kognitiv-adfærdsterapi. Hun er en erfaren og inspirerende underviser, der løbende afholder kurser og faguddannelser.

Praktiske oplysninger

Tid og sted: 9. maj kl. 9.30-15.30 i Dansk Psykologforenings lokaler på
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Tilmelding: senest den 15. april per mail til spbu@dp-central.dk med oplys-
ninger om navn, CPR/medlemsnummer, uddannelsesniveau, arbejdssted, adresse, telefonnummer og e-mail.

Pris: 300 kr. Temadagen er for medlemmer af SPBU. Ønskes medlemskab af
SPBU send da en mail til spbu@dp-decentral.dk med orientering om navn,
adresse og medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening. Årskontingentet er på
100 kr.

Se programmet her.