Vurderingsstrategier

http://sundhedsstyrelsen.dk/Udgivelser/2013/Kompetencevurderingsmetoder%20-%20en%20oversigt.aspx

Individuel uddannelsesplan indsendt af UAP Susanne Lassen Landorph.

Skema til 360 – graders evaluering indsendt af UAP Susanne Lassen Landorph.

Opgørelse over aktivitet i forhold til patientgrupper indsendt af UAP Susanne Lassen Landorph.

Aktivitet / arbejdsopgaver på Introduktionsuddannelsen indsendt af UAP Susanne Lassen Landorph.

Uddannelses-stillinger til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri

Andet hold af uddannelses-stillinger til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri er nu slået op på landsplan. Der er tale om 4-årige forløb fordelt på 1 års introduktionsstilling og 3 års hoveduddannelse. Der er ansøgningsfrist d. 12. april 2013, og uddannelsesforløbet går i gang d. 1. september 2013. Læs mere her: specialpsykologuddannelsen.dk

Uddannelsesforløb til specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Der er fredag 9. marts på www.psykologjob.dk annonceret at der opslås 15 Uddannelsesforløb til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri fordelt i de 5 regioner. Der er ansøgningsfrist 30. marts og henvises til www.specialpsykologuddannelsen.dk for yderligere information.

Stillingerne er 4-årige med 1 års introduktionsuddannelse og 3 års hoveduddannelse, begge dele med stor vægt på vejledt praksis og fastlagte kursusrækker, hvorefter man opnår titel og kompetencer svarende til Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

Bekendtgørelsen og målbeskrivelserne er tilgængelige på ovennævnte hjemmeside, og det første hold uddannelsespsykologer vil få de første erfaringer med implementeringen – en spændende process hvor alles bidrag er væsentlige.

Sundhedstyrelsens bekendtgørelse

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (link via retsinfo.dk) er trådt i kraft d. 1. december 2010.

De første uddannelsesstillinger for specialpsykolog i børne- & ungdomspsykiatri forventes opslået i 2012.

For yderligere information henvises til www.specialpsykologuddannelsen.dk