Temadag med Anne Vonger Kaas om emotionsfokuseret terapi med forældre til børn med særlige behov

Endnu engang glæder det SPBU (Selskab for psykopatologi hos børn og unge) at kunne tilbyde vores medlemmer en spændende og utrolig billig temadag.

Temadagens indhold

Temadagen er målrettet psykologer, der ønsker at udvikle en dybere forståelse af de problematikker der er på spil hos forældrepar, der har et barn med en psykisk lidelse eller funktionsnedsættelse.

Ud fra tilgangen Emotionsfokuseret Terapi (EFT) vil der være fokus på, hvordan man kan støtte forældrene, individuelt og som par, i det svære livsvilkår det er at have et barn, hvor der er stor bekymring for dets udvikling og trivsel og hvor støttebehovet er betydeligt større end i andre familier. Hvis vi som fagpersoner skal være hjælpsomme i forhold til familier til børn med særlige behov, er det derfor vigtigt at kunne tage både børneperspektivet, hvor forældrene får hjælp til at tage vare på deres barn, men også at kunne tage forældreperspektivet, hvor forældrene får hjælp til at tage vare på sig selv og hinanden. At hjælpe forældrene – individuelt og som par – kan ses som en måde også at hjælpe barnet.

På denne temadag dykker vi ned i en dybere forståelse af forældreperspektivet for at forstå hvad forældrene kæmper med emotionelt og relationelt. Der vil være en introduktion til Emotionsfokuseret terapi (EFT), som er en evidensbaseret metode, der tager udgangspunkt i tilknytningsteori og en forståelse af emotionelle og samspilsmæssige processer hos parret og i familien.

Underviser

Anne Vonger Kaas er specialist og supervisor i psykoterapi, specialist i klinisk børnepsykologi, certificeret EFT parterapeut og EFT supervisor in training. Anne har over 20 års erfaring som psykolog på børne- og familieområdet, bl.a. på Center for Familieudvikling, i Børn, Unge og Sorg, i Børne- og Ungdomspsykiatrien, i Mødrehjælpen og på FamilieHjælpsCentret. Hun har flere langvarige terapeutiske uddannelser indenfor bl.a. Emotionsfokuseret terapi, psykodynamisk psykoterapi og kognitiv-adfærdsterapi. Hun er en erfaren og inspirerende underviser, der løbende afholder kurser og faguddannelser.

Praktiske oplysninger

Tid og sted: 9. maj kl. 9.30-15.30 i Dansk Psykologforenings lokaler på
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Tilmelding: senest den 15. april per mail til spbu@dp-central.dk med oplys-
ninger om navn, CPR/medlemsnummer, uddannelsesniveau, arbejdssted, adresse, telefonnummer og e-mail.

Pris: 300 kr. Temadagen er for medlemmer af SPBU. Ønskes medlemskab af
SPBU send da en mail til spbu@dp-decentral.dk med orientering om navn,
adresse og medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening. Årskontingentet er på
100 kr.

Se programmet her.