Specialpsykologuddannelsen

Specialpsykologuddannelsen er en specialiseringsuddannelse for psykologer, som arbejder inden for psykiatrien. Specialpsykologuddannelsen er opdelt i to specialer, henholdsvis Psykiatri og Børne- & Ungdomspsykiatri. Specialpsykologuddannelsen udbydes som separate uddannelsesforløb i de fem regioner.

Uddannelserne er 4-årige og består af både teori og praksis med løbende evalueringer.

Første uddannelsesforløb for Børne- & Ungdomspsykiatri blev påbegyndt september 2012 med i alt 15 pladser på landsplan. Stillingerne i børne- og ungdomspsykiatri opslås i starten af året med ansøgningsfrist omkring marts og uddannelsesstart 1. september, mens stillinger i psykiatri opslås i juni med start 1. december. Stillingsopslag kan findes her.