Nyhedsbrev oktober 2017

Kære medlemmer af SPBU,

Orientering om et par kommende SPBU arrangementer:

Generalforsamling:

SPBU afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 11. november 2017 kl. 15.30-16.30, i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Dagsorden:
– Valg af dirigent og referent
– Godkendelse af referat fra 2016
– Vedtagelse af dagsorden og indkaldelse af punkter til eventuelt
– Formandens beretning v/ Linette Frølich Møller
– Styrelsens arbejdsopgaver i det kommende år v/Linette Frølich Møller
– Regnskab for 2016 v/ kasserer Helle Jørgensen Lolli
– Budget for 2018 v/ kasserer Helle Jørgensen Lolli
– Fastsættelse af kontingent for 2018 v/ kasserer Helle Jørgensen Lolli
– Behandling af eventuelle indkomne forslag
– Valg til styrelsen
– Eventuelt

Øvrige dagsordenspunkter og forslag skal være formanden i hænde senest 4 uger før (dvs. uge 41) på lineme@rm.dk

Vi har ledige pladser i styrelsen. Det er et frivilligt, men meget interessant stykke arbejde både fagligt og socialt med engagerede psykologer fra alle regioner, som alle arbejder med og for børn og unge med psykopatologi. Kontakt mig gerne med spørgsmål, hvis du kunne være interesseret.

Medlemsarrangement med Eia Asen:

Søndag den 26.10. 2017 kommer Eia Asen til Danmark for at holde en temadag for SPBUs medlemmer med overskriften: Family therapy: Building bridges between social welfare and child- and adolescent psychiatry. A collaborative, multi-perspective and multimodal approach

Arrangementet koster 200 kr. Du får en hel dag med faglige inputs og socialt samvær med kolleger, formiddagsbrød og kaffe samt en god frokost. Yderligere information følger snarest. Lav en aftale med dine bedte kolleger og sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Kursus i unge med personlighedsforstyrrelser:

På baggrund af mange opfordringer fra vore medlemmer har vi fået Sune Bo til at komme til Aarhus for at gentage kurset om diagnostisk, assessment og behandling af unge med personlighedsforstyrrelser. Det bliver 3 dage fra den 3.1. til den 5.1. 2018. Nærmere information følger snarest. Sæt kryds i kalenderen og spred budskabet til relevante. Vi regner med, at kunne gøre det billigt, også denne gang til ca 3000 for medlemmer og lidt mere for ikke medlemmer.

På vegne af SPBU
Formand Linette Frølich Møller