Om SPBU

Der var stiftende generalforsamling for Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (SPBU) i forbindelse med årsmødet for psykologer ansat i børne- og ungdomspsykiatrien 22. maj 2006 i Næstved. Selskabets vedtægter blev vedtaget og der blev valgt en styrelse. Ved den stiftende generalforsamling var der samlet ca. 85 tilkendegivelser om medlemskab.

Baggrunden for initiativeti 2006 til et nyt selskab forpsykologer i børne- og ungdomspsykiatrien varet behov for faglig specialisering på området. Børne- og ungdomspsykiatrien varpå det tidspunkt et arbejdsfelt i kraftig udvikling med en næsten fordobling af stillinger på få år, så der var behov for faglig udvikling og videreuddannelse.

Somfagligt selskab under Dansk Psykolog Forening fik psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien bedre mulighed for at styrke egne videreuddannelsesmuligheder, specialisering og professionelle profilering.

Selskabets faglige område er alle aspekter af psykopatologi hos børn og unge.

Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge udgøres af psykologer som arbejder med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser og utilpasset adfærd hos børn og unge, samt med deres familie og netværk. Psykologer der arbejder inden for andre områder kan også opnå medlemskab.

Vores formål er:

  • at samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling med hensyn til psykopatologi hos børn og unge
  • at fremme en dynamisk, udviklingsorienteret og kontekstuel forståelse af psykopatologi hos børn og unge
  • at fremme udvikling af validerede psykologiske undersøgelsesmetoder, standardiserede diagnosticeringsmetoder og virksomme psykoterapeutiske metoder
  • at bidrage til planlægning, udvikling og evaluering af bredere interventioner/behandlingsprogrammer
  • at fremme forskning og metodeudvikling
  • at udbrede forståelse for børn og unge med psykiske forstyrrelser og rådgive og informere samt opsamle og udvikle viden og erfaring på området
  • at være støttende for mellemmernes faglige udvikling (netværk for supervision/vejledning, fremme efter- og videreuddannelsesmuligheder, bidrage til udvikling af specialistuddannelser, kurser m.v.)
  • at fremme samarbejdet mellem selskabets medlemmer, andre selskabers medlemmer og Dansk Psykolog Forening og repræsenterer foreningen i eksterne organer og bidrage til at repræsentere faglig viden i offentligheden samt være sagsbehandlende i sager, som henlægges til selskabet.