Forløb

Specialpsykologuddannelsen består af to adskilte uddannelsesforløb, henholdsvis en 12 måneders introduktionsuddannelse og en 36 måneders hoveduddannelse. Begge indeholder en klinisk praksisdel og teoretisk kursusdel. Uddannelsessøgende ansættes i en samlet 4-årig ansættelse, dog er det en forudsætning at introduktionsåret er bestået, inden uddannelsessøgende kan fortsætte i hovedforløb.

Under uddannelsesforløbet vil uddannelsessøgende få kompetencer inden for børne- og ungdomspsykiatri. Det er et krav, at uddannelsessøgende undervejs får erfaring med både børn og unge samt både ambulant og sengeafsnits-psykiatri. Uddannelsessøgende skal i løbet af de 4 år opfylde en række kompetencer inden for 7 forskellige områder, som alle er beskrevet i målbeskrivelserne. De enkelte del-kompetencer skal løbende evalueres og godkendes.

Dansk autorisation er en forudsætning for at søge ind på specialpsykologuddannelsen. Det er ikke et krav, at autorisationen er opnået i psykiatrien.

Sundhedsstyrelsen har godkendt målbeskrivelser fra introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen efter indstilling fra Rådet for Specialpsykologuddannelsen. De foreløbige målbeskrivelser kan ses her:

Målbeskrivelser, børne- og ungdomspsykiatri

For yderligere information henvises til www.specialpsykologuddannelsen.dk