Behandling af traumer & PTSD hos børn og unge

7.-8. September 2023 i Århus
7-8. November 2023 i Glostrup
To-dages workshop med David Trickey

Kurset i Århus er afholdt med 20 deltagere
Kurset i København er fuldt booket

Børn og unge udsættes også for traumer ligesom voksne. I vores fag skal vi kunne skelne mellem normale reaktioner på traumatiske oplevelser, PTSD og andre typer af psykopatologi og vide, hvilken behandling der bør tilbydes. Workshoppen har til formål at udvide kendskabet til traumereaktioner og PTSD hos børn og unge og give viden og klinisk indsigt i, hvordan disse tilstande kan behandles. Kursets hovedfokus er behandling, men det vil blive indledt med en kort introduktion til emnet.

David Trickey er klinisk psykolog med mere end 20 års specialisering i at arbejde med traumatiserede børn, unge og deres familier. Han er involveret i dette arbejde på alle niveauer – det kliniske arbejde med traumatiserede unge, undervisning og supervision af andre fagfolk, vejleder doktorafhandlinger, publicerer forskningslitteratur og påvirker organisatoriske strukturer.

Han var med i udvalget, der stod for revisionen af NICE Guidelines for PTSD i 2018. Ved siden af sit kliniske arbejder er han meddirektør for UK Trauma Council.


Form på workshoppen:
På kurset vil deltagerne lære om traumer og PTSD hos børn og unge. Fokus vil være på anvendelsen af traumafokuseret kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af børn og unge, der har oplevet traumer. Formen vil være en kombination af foredrag, der giver en oversigt over den nuværende viden og fokus på udvikling af kliniske færdigheder gennem rollespil, demonstrationer og samarbejdsdiskussioner.

Kurset afholdes på engelsk.

Praktisk information

Tid og sted:
Torsdag og fredag den 7.-8. september 2023 i Århus. Begge dage 8.30-16. Adresse: Dansk Psykologforening, Åboulevarden 31, 2. sal, 8000 Aarhus.

Tirsdag og onsdag den 7.-8. november 2023 i Glostrup. Begge dage 8.30-16
Adresse: Blå Stue, opgang 7,1., Valdemar Hansens vej 1, Glostrup (somatisk hospital)

Deltagere: Den primære målgruppe er kliniske psykologer, der arbejder med børn og unge med traumer. Andre fagfolk på området er også velkomne, men højst 25% af deltagerne kan være ikke-akademikere. Der er plads til max 35 deltagere. Kurset gennemføres ved 24 deltagere eller flere.

Pris: kr. 2.200, – for medlemmer af SPBU, kr. 3.300, – for ikke-medlemmer.

Medlemmer af Dansk Psykologforening kan ansøge om medlemskab af SPBU på spbu@dp-decentral.dk (pris kr. 100,- årligt).


Tilmelding: Send en e-mail til spbu@dp-decentral.dk med navn, faggruppe, CPR/medlemsnummer, arbejdsplads og adresse.
Sidste tilmeldingsfrist:
Århus: 10. august 2023
København: 10. oktober 2023.

Læs mere her: Workshop i København / Workshop i Århus