Medlemskab

Alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening kan opnå medlemskab af Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge.

Kontingent
Ved generalforsamlingen i november 2019 blev det vedtaget at kontingentet for 2020 er uændret, altså kr. 100.

PBS
Vi har lavet aftale med PBS om udsendelse af kontingentopkrævning. Fordelen ved dette er, at de af medlemmerne, der måtte ønske det, har mulighed for tilmelding til PBS ved modtagelse af kontingentopkrævningen.

EAN
Der er mulighed for at betale kurser via EAN

Nye medlemmer
Nye medlemmer bedes sende en mail til spbu@dp-decentral.dk med orientering om navn, adresse samt medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening. Almindeligvis vil der blive svaret indenfor en uge.

Velkommen som medlem af SPBU!