Uddannelsens organisatoriske struktur

Danske Regioner har iværksat specialpsykologuddannelsen som et tværregionalt projekt.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse har fastlagt de overordnede rammer for uddannelsen.

Aktørerne i specialpsykologuddannelsen består af

  • Rådet for Special-psykologuddannelsen (et nationalt råd, som rådgiver Sundhedsstyrelsen om uddannelsens overordnede elementer).
  • Psykologfagligt uddannelsesudvalg for specialpsykologuddannelsen i henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri yder faglig rådgivning af Rådet for Specialpsykologuddannelsen.
  • Kontaktpersoner i regionerne med henblik på implementering af uddannelserne.
  • Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen, som sekretariatsbetjener Rådet for specialpsykologuddannelsen, de Psykologfaglige Uddannelsesudvalg og kontaktpersonerne

Udarbejdelsen af kurser til uddannelsesforløb og meritforløb i uddannelsens opstartsfase varetages af Uddannelsesafdelingen i Risskov.

For yderligere information henvises til www.specialpsykologuddannelsen.dk