Første specialpsykologstilling i Børne- & Ungdomspsykiatri opslået

Region Nordjylland har som det første sted i Danmark opslået en stilling som specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Stillingsopslag kan læses på regionens hjemmeside, www.rn.dk og vil være at finde i næste PsykologNyt. Der er endvidere opslået 4 specialpsykolog-stillinger i voksen-psykiatri.