Information ved ændrede uddannelsesforløb

Der foreligger nu information omkring procedurer ved ændrede uddannelsesforløb, f.eks. pga. barsel og sygdom.

Sekretariatet har udgivet en vejledning om kompetencevurdering og Rådet har beskrevet regler for forlængelse af uddannelsestid.

I kan finde disse informationer på hjemmesiden www.specialpsykologuddannelsen.dk under fanebladet “Portefølje”.