Vurderingsstrategier

http://sundhedsstyrelsen.dk/Udgivelser/2013/Kompetencevurderingsmetoder%20-%20en%20oversigt.aspx

Individuel uddannelsesplan indsendt af UAP Susanne Lassen Landorph.

Skema til 360 – graders evaluering indsendt af UAP Susanne Lassen Landorph.

Opgørelse over aktivitet i forhold til patientgrupper indsendt af UAP Susanne Lassen Landorph.

Aktivitet / arbejdsopgaver på Introduktionsuddannelsen indsendt af UAP Susanne Lassen Landorph.